Upitne zamjenice

Upitne zamjenice jednake su kao i odnosne zamjenice, a razlikuju se samo po upotrebi. Upitne i odnosne zamjenice: tko, što, koji, čiji, kakav, kolik. Upitne se od odnosnih razlikuju po tome što dolaze samo u pitanjima te tako zamjenjuju odgovor, odnosno riječ koja se očekuje kao odgovor.


Sklonidba upitnih zamjenica

uredi
N tko što
G kog(a) čeg(a)
D kom(u) čem(u)
A koga što
V - -
L kom, kome, komu čem(u)
I kim(e) čim(e)


Jednina
N kòjī kòjā kòjē
G kòjēg(a) kòjē kòjēg(a)
D kòjēm(u) kòjōj kòjēm(u)
A kòjēg(a)
za neživo - kòjī
kòjū kòjē
V - - -
L kòjīm kòjōj kòjīm
I kòjīm kòjōj kòjīm
Množina
N kòjī kòjē kòjā
G kòjīh kòjīh kòjīh
D kòjīm(a) kòjīm(a) kòjīm(a)
A kòjē
 
kòjē
 
kòjā
 
V - - -
L kòjīm(a) kòjīm(a) kòjīm(a)
I kòjīm(a) kòjīm(a) kòjīm(a)
Na isti se način mijenja zamjenica čiji.

Zamjenice kakav i kolik mijenjaju se kao određeni i neodređeni pridjevi.