Upaljač je mehaničko pomagalo koji služi za paljenje cigarete, cigare, lule, plina ili bilo čega drugog što je zapaljivo. Za razliku od šibice, upaljač se može koristiti više puta, jer se ne troši upaljač već samo zapaljivi fluid koji služi kao gorivo. Ovo može biti tekući plin za upaljače, benzin za upaljače isl. Za inicijalno paljenje fluida se koristi ili kremen kamen ili električna varnica.

Razne vrste upaljača

Preteča upaljača uredi

U prošlom veku kao sredstvo za paljenje vatre, u Srbiji, se koristilo sledeće:

Kresanjem kremena o ocilo trud bi se palio.

Šibice uredi

Paraleno sa razvojem upaljača pojavile su se i šibice:

Prvi upaljači uredi

Prvi upaljači su se sastojali od:

  • kućišta
  • fitilja
  • materijala sličnog vati koji se nalivao benzinom
  • kremena
  • nazubanog točkića koji je „grebanjem“ kremena bacao varnicu

Potrošni materijal je bio:

  • kremen koji se menjao
  • fitilj koji je goreo pa se takođe menjao
  • specijalni benzin koji se dolivao

Upaljači Zipo (Zippo) uredi

Za vreme Drugog svetskog rata firma „Zipo“ je za potrebe američke armije napravila upaljač na benzin čija je karakteristika bila da kada se upali i baci na daljinu od 40 m, da se tokom leta ne ugasi. Namena je bila očigledna, paljenje neprijateljskih skladišta i sl... Zipo je i danas Mercedes među upaljačima.

Moderni upaljači uredi

Moderni upaljači su izmenjeni u sledećem smislu:

  • mesto kremena se koristi piezoelektrični element koji kada se stisne baca varnicu
  • kao gorivo koristi se specijalni plin za upaljače.

Postoje upaljači koji se mogu nadopunjavati plinom i kojima je moguće menjati kremen ali najpopularniji su upaljači koji se jednostavno bacaju kada potroše plin.

Spoljašnje veze uredi