Univerzitet u Belgranu

Univerzitet Belgrano je privatni univerzitet osnovan 1964. godine i nalazi se u Buenos Airesu (Argentina), zapadno od centra grada u distriktu Belgrano.

Univerzitetski logo
Kampus Univerziteta u Belgranu

Univerzitet ima 9 fakulteta:

Univerzitet ima vlastitu svakodnevnu radiostanicu s programom BBC-a.

Vanjske veze uredi