Dolje je naveden popis znamenitih ličnosti koje su preminule 2010..

Januar/siječanjUredi

Februar/veljačaUredi

Mart/ožujakUredi

April/travanjUredi

Maj/svibanjUredi

Jun/lipanjUredi

Jul/spranjUredi

August/kolovozUredi

Septembar/rujanUredi

Oktobar/listopadUredi