Ulsterski unionizam

Ulsterski unionizam ili ulsterski lojalizam je vid irskog unionizma s fokusom na Sjevernu Irsku, koja približno obuhvaća teritorij tradicionalne regije Ulster. Dok se irski unionizam u najširem smislu javlja u 19. vijeku kao ideja zadržavanja Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Irske odnosno kao kontrapod zahtjevima određenih irskih političara za autonomijom ili nezavisnošću otoka, ulsterski unionizam rađa se ranih 1920-ih prilikom podjele Irske i orijentiran je k očuvanju statusa Sjeverne Irske unutar Ujedinjenog Kraljevstva. Iz ovih razloga, ulsterski unionizam moguće je grupirati u domenu britanskog nacionalizma. Ideologija ulsterskog unionizma rasprostranjena je primarno kod radničke klase ulsterskih protestanata, potomaka britanskih došljaka tokom plantažiranja Irske, iako pristaša ima i kod etničkih irskih katolika. Politički kontrapod ulsterskom unionizmu je irski nacionalizam, a ideološki sukob osobito je došao do izražaja tokom Sjevernoirskog sukoba

Literatura uredi