Ulica

javna površina unutar naselja namijenjena pješačkom i cestovnom saobraćaju

Ulica je popločan prostor u nekom naselju koji služi za slobodno kretanje ljudi ili vozila. Često se poistovećuje sa terminom put. Uluca može biti „jednosmerna“, a ko se saobraćaj obavlja samo u jednom smeru, „dvosmerna“ ako se vršu u oba smera i „pešačka zona“ ako je u njoj zabranjen saobraćaj i uređena je samo za pešake. Pešačke zone se najčešće nalaze u cetru većih gradova, kao na primer Knez Mihailova ulica u Beogradu.

Primer jedne ulice

Povezano

uredi