Uglovna sekunda

Uglovna sekunda (1’’) je merna jedinica za merenje veličine ugla i iznosi šezdeseti deo jednog lučnog minuta ili 3600-ti deo jednog uglovnog stepena.