Udvaranje ili snubljenje je izraz kojim se opisuje nečije nastojanje da se sa potencijalnim partnerom započne intimna veza dugoročne i stabilnije prirode, u pravilu brak. Prilikom udvaranja udvarač potencijalnog partnera nastoji uvjeriti da je "dobra prilika", a takva nastojanja mogu biti neformalne i privatne prirode, odnosno javni događaji uz sudjelovanje i pristanak porodice osobe kojoj se udvara. U većini kultura u svijetu se smatra da udvaranje može započeti jedino muškarac.

Udvaranje sadrži niz aktivnosti kojima je cilj bilo upoznati potencijalnog partnera, bilo ostaviti najbolji mogući dojam; ona se mogu kretati od privatnih razgovora (preko telefona) ili prepiske (preko E-maila) do zajedničkih izlazaka koje uključuju posjete restoranima, sportskim manifestacijama, kulturnim priredbama, plesovima i sl.

Od pojma udvaranja je širi pojam zavođenje koji ne mora imati romantičnu ili seksualnu komponentu.

Izraz udvaranje se također i za opisivanje sličnih fenomena u životinjskom svijetu.

Eksterni linkovi

uredi