Uchean je malena porodica indijanskih jezika koja je dobila ime po jedinom članu porodice, jeziku i plemenu Yuchi ili Uchee (Euchee). Izvorna lokacija nalazila se istočno od rijeke Coosa. Glavno naselje u povijesno doba bio je 'grad' Cofitachiqui. Potomci Yuchija danas žive u Oklahomi, a jezik je nestao. -Porodica Uchean prije se klasificirala Velikoj porodici Hokan-Siouan, danas nepriznatoj, a sada se vodi kao dio Velike porodice Macro-Siouan.

Područje jezične porodice Uchean

Vanjske veze

uredi