UTC-3 se kao vremenska zona koristi:

UTC-3: plavo (decembar), narančasto (jun), žuto (cijela godina), svjetlplavo - morska područja

Kao standardno vrijeme (cijelu godinu) uredi


Kao standardno vrijeme (zima na južnoj hemisferi) uredi


Kao standardno vrijeme (zima na sjevernoj hemisferi) uredi

  •   Grenland (Kalaallit Nunaat) - najveći dio otoka, ukljujući južnu i jugozapadnu obalu - prema pravilima EU o ljetnom vremenu
  •   Saint-Pierre i Miquelon (Francuska)

Kao ljetno vrijeme (ljeto na sjevernoj hemisferi) uredi

Kao ljetno vrijeme (ljeto na južnoj hemisferi) uredi

V. također uredi