UTC−2 se koristi kao vremenska zona:

UTC-2: plavo (decembar), narančasto (jun), žuto (cijela godina), svjetlplavo - morska područja

Kao standardno vrijeme (cijelu godinu)Uredi

Kao ljetno vrijeme (južna hemisfera ljeti)Uredi

Kao ljetno vrijeme (sjeverna hemisfera ljeti)Uredi

V. takođerUredi