Karta vremenske zone UTC+9

UTC+9 je vremenska zona koja se koristi na sljedećim lokacijama:

UTC+9: plavo (decembar), narančasto (jun), žuto (cijela godina), svjetlplavo - morska područja

Kao standardno vrijeme (cijela godina)Uredi

Kao standardno vrijeme (samo zima na sjevernoj hemisferi)Uredi

Kao ljetno vrijeme (samo ljeti na zapadnoj hemisferi)Uredi

Kao ljetno vrijeme (samo ljeti na južnoj hemisferi)Uredi

See alsoUredi