UTC+5:30 se kao vremenska zona koristi u:

UTC+5:30: plavo (decembar), narančasto (jun), žuto (cijela godina), svjetlplavo - morska područja

Kao standardno vrijeme (cijele godine) uredi

V. također uredi