ULUS - kratica za Udruženje likovnih umetnika Srbije Udruženje likovnih umetnika Srbije najznačajnija je asocijacija umetnika kod nas koja okuplja i profesionalno organizuje oko dve hiljade članova. Osnovano je 15. novembra 1919. godine, ali je ustvari nastavilo delovanje prvog profesionalnog "Udruženja srpskih umetnika za plastične umetnosti i muziku" koje je i zvanično postojalo u Beogradu još 1898. Osnivanje ove staleške organizacije likovnih umetnika znatno je uticalo na dalji razvoj umetničkog života u Beogradu i Srbiji. Sadašnji naziv Udruženje likovnih umetnika Srbije ili skracenicu ULUS, dobilo je posle Drugog svetskog rata. Za osamdeset godina svog delovanja Udruženje istrajava radeći neprestano i paralelno na unapredjenju likovnog života, popularisanju umetnosti kao i profesionalnoj zaštiti članstva. Važno je istaći da su svi značajni umetnici u Srbiji u XX veku bili članovi Udruženja. Prvi predsednik i jedan od osnivača Udruženja bio je Uroš Predić. Udruženje danas raspolaže sa dva reprezentativna prostora: Galerijom ULUS u Knez Mihajlovoj 37 i Umetničkim paviljonom Cvijeta Zuzorić u kojima se godišnje organizuje preko 50 izložbi i drugih kulturnih manifestacija.

UDRUŽENJE PRIJATELJA UMETNOSTI "CVIJETA ZUZORIĆ" Udruženje prijatelja umetnosti "Cvijeta Zuzorić" osnovano je 1922. godine na inicijativu Branislava Nušića. Osnovni cilj Udruženja je bio, kako je stajalo u Pravilima da "Širi interes za umetnost i stvara uslove za njen napredak i razvitak u našem narodu".


Članice i članovi Uprave Udruženja

Članice Uprave "Cvijete Zuzorić" u krugu likovnih umetnika

Članovi "Obilića"koji su učestvovali na koncertu prilikom osvećenja Paviljona "Cvijeta Zuzorić" je imala tri sekcije: za književnost, muziku i likovnu umetnost; za svaku je postojao odbor i žiri. Na planu likovnih umetnosti Udruženje je razvilo široku aktivnost, tako da je umetnički život izmedju dva rata na različite načine bio vezan za ovo Udruženje. Godine 1928. Udruženje je ispunilo jedan od svojih osnovnih zadataka kada je od dobrotvornih priloga izgradilo Umetnički paviljon na Kalemegdanu po projektima arh. Branislava Kojića.

Prva izlagačka sezona bila je 1928/9. Drugi svetski rat prekinuo je aktivnost "Cvijete Zuzorić" a rad Paviljona obnovljen je 1945.godine i dat na upravu ULUS-u. Od tada u Paviljonu se svake godine organizuju izložbe i druge manifestacije koje svojim sadržajem, karakterom i načinom predstavljanja doprinose razvoju likovne i primenjene umetnosti i širenju likovne kulture.