Tvrdoća kemijskih elemenata

Tvrdoća kemijskih elemenata:

Redni broj Simbol Naziv Mohsova ljestvica Tvrdoća po Vickersu
(GPa) [1]
Tvrdoća po Brinellu
(GPa) [2]
Tvrdoća po Brinellu
(GPa) [3] [4]
3 Li litij 0,6
4 Be berilij 5,5 1,67 0,6
5 B bor 9,5 49
6 C ugljik 1,5 (grafit)
6 C ugljik 10,0 (dijamant) 115
11 Na natrij 0,5 0,00069
12 Mg magnezij 2,5 0,26 0,044 (lijevan)
13 Al aluminij 3 0,167 0,245 0,184 (žaren)
14 Si silicij 6,5
16 S sumpor 2,0
19 K kalij 0,4 0,000363
20 Ca kalcij 1,5 0,167 0,416
21 Sc skandij 0,75
22 Ti titanij 6,0 0,97 0,716 1,028 (žaren)
23 V vanadij 7,0 0,628 0,628 0,742 (žaren)
24 Cr krom 8,5 1,06 1,120 0,688 (žaren)
25 Mn mangan 6,0 0,196
26 Fe željezo 4,0 0,608 0,49
27 Co kobalt 5,0 1,043 0,7 1,291 (žaren)
28 Ni nikal 4,0 0,638 0,7 0,9 – 1,20 (žaren)
29 Cu bakar 3,0 0,369 0,874 0,52 (valjan)
30 Zn cink 2,5 0,412 0,48 – 0,52 (lijevan)
31 Ga galij 1,5 0,06
32 Ge germanij 6,0
33 As arsen 3,5
34 Se selenij 2,0 0,736
37 Rb rubidij 0,3 0,000216
38 Sr stroncij 1,5
39 Y itrij 0,589
40 Zr cirkonij 5,0 0,903 0,650 0,333
41 Nb niobij 6,0 1,32 0,736 0,735 (žaren)
42 Mo molibden 5,5 1,53 1,5 1,34 (lijevan)
44 Ru rutenij 6,5 2,16 1,795 (žaren)
45 Rh rodij 6,0 1,246 1,1 0,54 (žaren)
46 Pd paladij 5,0 0,461 0,0373 0,31 (lijevan)
47 Ag srebro 2,5 0,251 0,0245 0,206 (žaren)
48 Cd kadmij 2,0 0,203 0,196
49 In indij 1,0 0,00883 0,0098
50 Sn kositar 1,5 0,0051 0,292–0,441 (lijevan)
51 Sb antimon 3,0 0,294
52 Te telurij 2,0 0,018
55 Cs cezij 0,2 0,00014
56 Ba barij 1,0
57 La lantan 2,5 0,491 0,363
58 Ce cerij 2,5 0,27 0,412
59 Pr praseodimij 0,4 0,481
60 Nd neodimij 0,343 0,265
62 Sm samarij 0,412 0,441
63 Eu europij 0,167
64 Gd gadolinij 0,57
65 Tb terbij 0,863 0,677
66 Dy disprozij 0,54 0,500
67 Ho holmij 0,481 0,746
68 Er erbij 0,589 0,814
69 Tm tulij 0,52 0,471
70 Yb iterbij 0,206 0,343
71 Lu lutecij 1,16 0,893
72 Hf hafnij 5,5 1,76 1,7
73 Ta tantal 6,5 0,873 0,8 0,441 – 1,224 (žaren)
74 W volfram 7,5 3,43 2,57 1,96 – 2,45 (žaren)
75 Re renij 7,0 2,45 1,32
76 Os osmij 7,0 3,92 3,487
77 Ir iridij 6,5 1,76 1,67 2,12
78 Pt platina 3,5 0,549 0,392 0,299 (žaren)
79 Au zlato 2,5 0,216 0,245 0,189 (lijevan)
81 Tl talij 1,0 0,0264
82 Pb olovo 1,5 0,0383 0,0375 – 0,0418 (lijevan)
83 Bi bizmut 2,5 0,0942 0,07
90 Th torij 3,0 0,35 0,4
92 U uranij 6,0 1,96 2,4

Izvori uredi

  1. [1] from G.V. Samsonov (Ed.) in Handbook of the physicochemical properties of the elements, IFI-Plenum, New York, USA, 1968.
  2. [2] from G.V. Samsonov (Ed.) in Handbook of the physicochemical properties of the elements, IFI-Plenum, New York, USA, 1968.
  3. Angelo Basile, Fausto Gallucci: "Membranes for Membrane Reactors: Preparation, Optimization and Selection" [3], 2011., publisher=John Wiley & Sons
  4. John Harris, Walter Benenson, Horst Stöcker: "Handbook of physics" [4] 2002., publisher=Springer