Tushratta je bio kralj Mitanija na kraju vladavine egipatskog faraona Amenhotepa III i kroz vladavinu Akhenatena -- otprilike na kraju 14. vijeka pne. Bio je sin Shuttarne II, a kći Tadukhipa se udala za egipatskog faraona Amenhotepa III, a zatim za Akhenatena koji je preuzeo očev kraljevski harem.

Smješten je na prijestolje nakon ubojstva brata Artashumare. U to doba je bio mlad i vjerojatno predodređen da bude tek simbolička figura. Međutim, uspio je poraziti bratove ubice.

Tushratta je bio neprijatelj Hetita i njihovog kralja Suppiluliume I, koji je u svojim arhivama detaljno dokumentirao vojne pohode poduzete protiv države Mitani. U prvom je opljačkao okolinu mitanskog glavnog grada Washukanni, a u drugom osvojio veliki dio države Mitani. Na kraju je uspio osvojiti Karkemiš, nakon čega je Tusratta ubijen od strane svojih sinova.