Turističko-geografski položaj

Tursitičko-geografski položaj je prostorni odnos između nekog turističkog lokaliteta, mesta ili regije i posmatrane regije. Može se zasnovati i prema pravcima turističkih kretanja i sl. Prema veličini uticaja možemo razlikovati:

  • svetski,
  • kontinentalni,
  • regionalni i
  • lokalni turistički položaj

Vidi jošUredi

LiteraturaUredi

  • Mastilo, Natalija (2005): Rečnik savremene srpske geografske terminologije, Geografski fakultet, Beograd