(Nan) Liang Jingwang ((南)涼景王)
Porodično ime: Tufa (禿髮; tū fǎ)
Osobno ime: Rutan (傉檀, rǔ tán)
Posthumno ime: Jing (景, jǐng)
doslovno: "odlučni"

Tufa Rutan (禿髮傉檀) (365–415), formalno Princ Jing od (Južnog) Liang) ((南)涼景王), bio je posljednji princ, odnosno vladar kineske/Xianbei države Južni Liang. Bio je sin Xianbei poglavice Tufa Sifujiana (禿髮思復犍), i smatrao se vojničkim najtalentiranijim od svih, tako da su mu starija braća Tufa Wugu (princ Wu) i Tufa Lilugu (princ Kang) dobrovoljno prepustili prijestolje. Tufa Rutan je, međutim, usprkos vojničkog talenta, pokazao preveliku agresivnost prilikom vođenja ratnih pohoda te je postepeno iscrpio ljudske i materijalne resurse svojih država. Nakon što je 407. Južni Liang poražen u sukobu sa državom Xia i njenim carem Liu Bobon, Tufa Rutanova država se našla pod udarom susjednih država Sjeverni Liang i Zapadni Qin. Na kraju je Tufa Rutan poslije pada prijestolnice Ledu (樂都, u suvremenoj prefekturi Haidong u Qinghaiu) bio prisiljen 414. se predati Zapadnom Qinu, a otrovan je godinu dana kasnije.


Kineska carska porodica
Prethodi:
Tufa Lilugu (Princ Kang)
Princ Južnog Lianga
402–414
Dinastija završena
Vladar Kine (Južni Gansu/Istočni Qinghai)
402–414
Slijedi:
Qifu Chipan od Zapadnog Qina
Prethodi:
Yao Xing od Kasnijeg Qina
Vladar Kine (Centralni Gansu)
406–410
Slijedi:
Juqu Mengxun od Sjevernog Lianga