Tropski i subtropski travnjaci, savane i šikare

Tropski i subtropski travnjaci, savane i šikare su biom koji se nalazi u polusuhim do poluvlažnim područjima. Krajolikom travnjaka dominiraju trave i slične zeljaste biljke. U savani postoji raštrkano drveće. U šikarama dominira drvenasto ili zeljasto žbunje.

Biomi
Suhozemni biomi
Tundra
Tajga/borealne šume
Planinski travnjaci i šikare
Crnogorične šume umjerenog pojasa
Tropske i subtropske četinarske šume
Širokolisne i mješovite šume umjerenih predjela
Mediteranske šume i šikare
Tropske i subtropske vlažne širokolisne šume
Tropske i subtropske suhe širokolisne šume
Travnjaci, savane i šikare umjerenih predjela
Tropski i subtropski travnjaci, savane i šikare
Pustinje i vegetacija sušnih oblasti
Plavljena travna vegetacija
Riparianska zona
Vlažno područje
Vodeni biomi
Jezero
Litoralna zona
Šume mangrova
Šume kelpa
Koraljni greben
Neritička zona
Epikontinentalni pojas
Pelagijska zona
Bentos
Hidrotermalni izvori
Hladni izvori
Led
Drugi biomi
Endolitska zona

Količina godišnjih oborina u tropskim i subtropskim travnjacima, savanama i šikarama je između 450 i 1500 milimetara; ovo može mnogo ovisiti o sezoni, a ponekada sva kiša padne u samo nekoliko tjedana. Tropski i subtropski travnjaci, savane i šikare se pojavljuju na svim kontinentima osim Antarktika. Rašireni su u Africi, ali ih se može naći i u južnoj Aziji, sjevernim dijelovima Južne Amerike i Australije, kao i na jugu Sjedinjenih Američkih Država.

Afrička savana se pojavljuje u područjima između šumskih i travnatih regija. Klima varira, sa prosječnom temperaturom od 27 °C, a najviše 30 °C u travnju i listopadu; godišnja količina oborina je između 300 i 1500 milimetara. U floru spadaju:

 • Akacije (drvo)
  • Gubi lišće tijekom sušne sezone kako bi očuvala vlagu
  • Tijekom kišne sezone ima lisnatu krošnju
 • Baobab (drvo)
  • Skladišti vodu u deblu
  • Ima debelu koru kako bi se odbranio od požara tijekom sušne sezone
  • Ima dugo korjenje kako bi dosegnuo vlagu duboko u tlu
  • Ima malo lišća kako bi smanjio gubitak vlage tijekom transpiracije
 • Trave
  • Brzo raste do 3 ili 4 metra uvis
  • Izdanci odumiru tijekom sušne sezone i ostaje samo korjenje
 • Nisko grmlje
  • Otporno na sušu
  • Maleno
  • Ima trnje umjesto lišća

Živi svijetUredi

Raznolikost biljnih i životinjskih vrsta je obično visoka. Bivoli, žirafe, impale, gazele, gerenuci, gnuovi, zebre, nosorozi i slonovi se hrane travom i lišćem drveća. Ovi biljožderi su hrana za mesoždere poput lavova, geparda, leoparda, šakala i hijena.[1]

IzvoriUredi

VidiUredi