Trnovski Gozd (sl. Trnovski gozd) je planina Dinarskog planinskog lanca koja se pruža na njegovom krajnjem severozapadu. Planina se nalazi u zapadnoj Sloveniji. Gradovi u podnožju planine su: Nova Gorica, Idrija, Ajdovščina.

Trnovski Gozd
Trnovski Gozd iznad Nove Gorice
Lokacija
Država  Slovenija
Fizička karta zapadne Slovenije sa Trnovskim Gozdom

Najviši vrh planine je Mali Golak na 1.495 m nadmorske visine.

Kao i većina planina Dinarida i Trnovski Gozd se pruža pravvcem jugoistok - severozapad i ima izražene karstne odlike reljefa (uvale, vrtače, jame).

Planina je šumovita i pokrivena mahom bukvom i jelom.