Trnovska Bugarska

Trnovska Bugarska ili Trnovsko carstvo (bug. Tъrnovsko carstvo) je država nastala raspadom Drugog bugarskog carstva posle smrti Jovana Aleksandra (13311371) i obuhvatala je veći deo današnje Bugarske sa sedištem u Trnovu. Njen prvi i jedini vladar bio je Aleksandrov sin Jovan Šišman (1371-1393/1395), koji je još za očeva života bio savladar i naslednik, dok je drugi Aleksandrov sin i Šišmanov polubrat Jovan Stracimir (1356—1397) od 1356. godine vladao tzv. Vidinskom Bugarskom koja je posle Aleksandrove smrti i de fakto postala samostalna.

Trnovsko carstvo
bug. Tъrnovsko carstvo
Trnovska Bugarska
(nedostaje slika zastave) (nedostaje slika grba)
Zastava Grb

Geografija
Kontinent Evropa
Regija Balkan
Glavni grad Trnovo
Društvo
Zvanični jezici bugarski
Religija pravoslavlje
Vladavina
Osnivanje ?
Prestanak ?
Događaji
Prethodnici i naslednici
Prethodile su: Nasledile su:
Drugo bugarsko carstvo Osmansko carstvo
Portal:Bugarska

Srpska katastrofa na Marici (1371) otvorila je put napredovanju Osmanlija na Balkanskom poluostrvu pred kojim je Šišman priznao njihov suverenitet nad njegovom državom i 1373. godine je predao svoju sestru Tamaru u sultanov harem. Međutim Murat I (1362—1389) se tu nije zaustavio i nastavio je sa zauzimanjem Šišmanovih gradova (Ihtiman-1378, Sredec-1383) i ostalih oblasti na poluostrvu (Niš-1385). On je pokušao da iskoristi Muratovu zauzetost da povrati suverenitet nad kneževinom Vlaškom i despotovinom Dobrudžom tokom 1386. godine, ali u tome nije imao uspeha. Posle srpskih pobeda kod Pločnika (1386) i Bileće (1388), trnovski car je prekinuo vazalne odnose sa Muratom, ali su brz udar Osmanlija i opsada Nikopolja primorali Šišmana na pokorenje. On je pokušao da odugovlači sa ispunjenjem obaveza, ali ga je novi dolazak Osmanlija pod Nikopolj primorao na predaju Drastara i smeštanje otomanskih posada u njegove tvrđave. Posle Kosovskog boja (1389) i unutrašnjih borbi koje su usledile u Otomanskoj imperiji, novi sultan Bajazit I (1389—1402) je 1393. godine napao Trnovsku Bugarsku i opseo samo Trnovo koje je branio patrijarh Jeftimije, pošto se sam Šišman ponovo povukao u Nikopolj. Posle tromesečne opsade, grad je zauzet zahvaljujući izdaji 17. jula 1393. godine, čime je i praktično prestalo da postoji Drugo bugarsko carstvo. Jovan Šišman je posle toga nastavio da upravlja delom svojih oblasti kao otomanski vazal, ali ga je Bajazit 3. juna 1395. godine pogubio u Nikopolju, a preostale njegove oblasti je i de fakto pridodao Otomanskoj imperiji.