Trijem (ijek.) ili trem (ek.), ili gong, jeste natkriveni deo kuće, tako da se otvara prema spoljašnjem prostoru i nalazi se na ulazu zgrade i može da se proteže njenom celom dužinom kao kod vojvođanske kuće.

Natkriveni trem
Trem sa kariatidama, hram Erehtejon

Trem je vrsta nastrešnice a najpoznatiji trem je trem sa karijatidama na grčkom hramu Erehtejonu. U doba antike na palatama su konstrukcije trema koji se naziva peristil. Slični po funkcijama sa tremom su balkoni, verande ili lođe u savremenoj arhitekturi. Tremovi su obično jednostavne konstrukcije i pravougaoni ili kvadratni ali mogu da budu i kružnih i zavojiteh oblika.

Standardno tlocrtno rješenje svake džamije podrazumjeva postojanje ulaznog trijema. Džamije sa drvenim munarama u Bosni imaju trijem sa drvenim stupovima. Obično se na ulaznoj strani pojavljuju četiri stupa koji formiraju tri otvora, a može biti i više stupova. Kod večine džamija stupovi su kvadratičnog oblika bez baze i kapitela. Na vrhu se završavaju profiliranim sedlom. Sofe trijema su ograđene drvenom ogradom, koja je izvedena od tankih letvica sa rubnim stubićima koji ima profiliran završetak. U pravilu trijem ima istu visinu kao molitveni prostor.

Povezano uredi