Tribigild (? - cca. 400?) je bio ostrogotski general u bizantskoj službi čiji je ustanak izazvao ozbiljnu krizu na dvoru cara Arkadija. Historičari vjeruju da je u rimsku službu ušao na čelu izbjeglica sa područja ostrogotske postojbine u Istočnoj Evropi koju su bili osvojili Huni. Njegovi sljedbenici, kojima su Rimljani dali status foederata, naseljeni su u Frigiji. Nakon što mu godine 399. prilikom audijencije u Konstantinopolu car nije ukazao odgovarajuću počast, uvrijeđeni Tribigild je podigao ustanak i sa svojim Ostrogotima započeo pustošiti Malu Aziju. Iako su, prema bizantskim izvorima, lokalne milicije bile sasvim dovoljne da poraze Tribigilda, carski premijer Eutropije je iz političkih razloga na njih preko Helesponta poslao carsku vojsku. Većinu ljudstva te vojske su, međutim, činili Goti, a na njenom čelu vojskovođa Gainas, za koga neki historičari vjeruju da je bio Tribigildov rođak. Gainas je caru poslao depeše u kojima navodi da je Tribigild previše jak da bi ga se moglo poraziti te sugerirao pregovore. Car je pristao, a jedan od ključnih zahtjeva je bila i Eutropijeva glava. Gainas, koji je zahvaljujući tom manevru postao najmoćnija osoba Carstva, u tome međutim nije dugo uživao. U Konstantinopolu je izbio ustanak u kome su Gainsovi Goti masakrirani; historičari vjeruju da je slična subdina snašla i Tribigilda čije je ime nestalo iz historijskih zapisa.

IzvoriUredi

  • A. Richard Diebold Center for Indo-European Language and Culture [1]
  • Noel Lenski, review of Wolfgang Hagl's Arcadius Apis Imperator: Synesios von Kyrene und sein Beitrag zum Herrscherideal der Spätantike, Bryn Mawr Classical Review, 98.3.08 [2]
  • Biography of John Chrysostom from Smith's Greek and Roman Biography and Mythology [3]
  • Gibbon's Decline and Fall of the Roman Empire, vol. 3 [4] Arhivirano 2006-07-19 na Wayback Machine-u
  • Arcadius page at romanemperors.org [5]