Trgovačka mornarica

Trgovačka mornarica je zajednički naziv za sve trgovačke brodove neke zemlje, koji služe kao rezerva i pomoćno brodovlje ratnoj mornarici neke zemlje.

Vanjski linkovi uredi