Treozo-nukleinska kiselina

Treozna nukleinska kiselina (TNK) je polimer koji je sličan sa DNK ili RNK, ali se ima različitu kompoziciju polimerne osnove. TNK se ne javlja prirodno. Ona se može formirati putem hemijske sinteze.

DNK i RNK imaju dezoksiriboznu i riboznu šećernu osnovu, respektivno, dok se osnova TNK sastoji od ponavljajućih treoznih jedinica povezanih fosfodiestarskim vezama. Molekul treoze se lakše formira od riboze te je jedan od mogućih evolucionih preteča RNK.

DNK-TNK hibridni lanci su napravljeni u laboratoriji koristeći DNK polimerazu. TNK se može hibridizovati sa RNK i DNK u sekventno specifičnom maniru.

LiteraturaUredi

  • Schoning K, Scholz P, Guntha S, Wu X, Krishnamurthy R, Eschenmoser A (November 2000). "Chemical etiology of nucleic acid structure: the alpha-threofuranosyl-(3'->2') oligonucleotide system.". Science 290 (5495): 1347–51. DOI:10.1126/science.290.5495.1347. PMID 11082060. 

Vidi jošUredi

Spoljašnje vezeUredi