Trencavel je bila važna plemićka porodica u Languedocu od 10. do 13. vijeka. Ime "Trencavel" je ispočetka bila nadimak, a tek kasnije postalo prezime. Pretpostavlja se da dolazi od okcitanske riječi za "djetlić" (trenca avelana). Ono se tradicionalno koristilo samo za članove porodice po imenu Raymond, ali je posljednji vikont Raymond II više volio nadimak te se sa njime potpisivao u svojim poveljama.[1]

Grb Trencavela.

Porodica je svoje zemlje uticaj izgubila u albižanskom križarskom ratu.

Popis vladara uredi

Vikont
Ato I (umro na početku 10. vijeka)
Bernard Ato I (u. 937)
Ato II (u. 942)
Bernard Ato II (u. 990)
Aton III (u. 1030)
Bernard Ato III (u. 1060)
Raymond Bernard (u. 1074)
Bernard Ato IV (u. 1129)
Roger I (u. 1150)
Bernard Ato V (u. 1163)
Raymond I (u. 1167)
Roger II (u. 1194)
Raymond Roger (u. 1209)
Bernard Ato VI (umro iza 1214)
Raymond II (u. 1263/7)

Vikontije
  Albi
  Albi
  Albi
  Albi
  Albi
  Albi
  Albi, Béziers, Carcassonne i Nîmes
  Agde, Albi, Béziers, Carcassonne, Nîmes i Razès
  Albi, Carcassonne i Razès
  Agde i Nîmes
  Agde, Albi, Béziers, Carcassonne i Razès
  Albi, Béziers, Carcassonne i Razès
  Albi, Béziers, Carcassonne i Razès
  Agde and Nîmes
  Albi, Béziers, Carcassonne i Razès

Izvori uredi

  1. Graham-Leigh, 147.

Literatura uredi

  • Graham-Leigh, Elaine. The Southern French Nobility and the Albigensian Crusade. Woodbridge: The Boydell Press, 2005. ISBN 1-84383-129-5.