Bečki kongres KPJ

(Preusmjereno sa stranice Treći kongres KPJ)

Treći kongres Komunističke partije Jugoslavije u Beču održan je od 14. do 22. maja 1926. godine. Ovo je bio prvi kongres nakon zabrane Partije, zbog čega je održan van zemlje.

Beč 1920-ih, središte jugoslovenske komunističke emigracije.

Na kongresu se vodila oštra borba između lijeve frakcije Đuke Cvijića i desne Sime Markovića.[1] Na ishod su uticale promjene do kojih je došlo u SSSR-u, tj. dolazak u vodstvo Kominterne Buharina umjesto Zinovjeva, koji je pao u nemilost. Prisustvo na kongresu KPJ Buharinova izaslanika Georgija Dimitrova koji je podržavao frakciju Sime Markovića, omogućila je Markoviću dolazak na čelo Partije.[1]

Treći kongres je doneo posebnu rezoluciju o nacionalnom pitanju, u kojoj stoji da je jugoslovenska dr­žava zasnovana na politici nacionalnog ugnjetavanja i ekonomskog iscrplji­vanja nesrpskih nacija, koja se sprovodi preko privilegovanog položaja Srba u vojnom i birokratskom aparatu, zabranom upotrebe matemjih jezika i uki­danjem nacionalnih škola, nasilnom kolonizacijom i prekomemim poreskim opterećivanjem nesrpskih oblasti.[2]

Tok kongresa

uredi
 
Sima Marković, ponovo izabran za šefa partije.

Kongres je, inače, protekao u taktičkim nadmudrivanjima komintemovske ’levice’ i projugoslovenske ’desnice’ dr Sime Markovića koji je, opet, na izričit zahtev Kl na kraju izabran za političkog sekretara.[2]

Kongresu je prisustvovalo 48 delegata - 36 sa rešavajućim i 12 sa savetodavnim pravom glasa. Kongres je osudio greške desnice na osnovu odluka Izvršnog komiteta Komunističke inernacionale od aprila 1925. godine i dalje insistirao „na vlasti radnika i seljaka, komunista i ugnjetenih nacija“. na Kongresu je izabran novi Statut sa novom strukturom partije, prema kome su partijske ćelije u preduzećima osnova, a partijske ćelije u naseljima se vezuju uz fabričke.

Da bi se otklonio problem frakcionaštva odlučeno je da se u novi Centralni komitet izaberu predstavnici obe frakcije i nekoliko mlađih članova, koji nisu pripadali ni jednoj frakciji.

Izabrani rukovodioci

uredi

Na Kongresu sam, protiv svoje volje izabran za sekretara CK, u kome je većina pripadala ’levim’ u koje nisam imao poverenja...[3]

Na Trećem kongresu izabran je novi Centralni komitet, koji je imao 16 članova. Za političkog sekretara izabran je Sima Marković, a za organizacionog sekretara Radomir Vujović.

Kako bi se okončao sukob između leve i desne frakcije, na Trećem kongresu je usvojena »formula« za rukovodstvo — dva »desničara«, dva »ljevičara« i tri »neutralca«.[4]

Za članove Centralnog komiteta su izabrani: Sima Marković, Lazar Stefanović, Radomir Vujović, Đuro Cvijić, Filip Filipović, Đuro Salaj, Rajko Jovanović, Dragutin Gustinčić, Košta Novaković, Gojko Vujović, Ivan Krndelj i Zlatko Šnajder.[3]

Članovi Političkog biroa Centralnog komiteta, izabrani na Trećem kongresu KPJ su Đuro Cvijić, Đuro Đaković, Jakob Žorga, Rajko Jovanović, Sima Marković, Đuro Salaj, Laza Stefanović i Radomir Vujović.

Posledice

uredi

I pored prividnog jedinstva ispoljenog na Trećem kongresu KPJ, frakcijska borba između levice i desnice je nastavljena. Već na na Plenumu CK KPJ u studenom iste godine Đuro Cvijić je izabran za političkog sekretara CK KPJ.[5]

Izvršni komitet Kominterne je 1928. uputio Otvoreno pismo članovima KPJ u kojem ih poziva da učine kraj frakcijskim borbama i formiraju radničko rukovodstvo partije.[6]

Izvori

uredi
  1. 1,0 1,1 Ivan Očak: Dr. Ante Ciliga – otpadnik komunizma i staljinske čistke
  2. 2,0 2,1 Petar Požar, Jugosloveni žrtve staljinskih čistki (str. 293-301), Beograd, 1989.
  3. 3,0 3,1 Petar Požar, Jugosloveni žrtve staljinskih čistki (str. 154-166), Beograd, 1989.
  4. Petar Požar, Jugosloveni žrtve staljinskih čistki (str. 47-52), Beograd, 1989.
  5. Đuro Cvijić (Hrvatski biografski leksikon)
  6. http://www.mltranslations.org/serbcroat/pryugo.htm

Literatura

uredi
  • Pregled Istorije Saveza komunsta Jugoslavije. „Institut za izučavanje radničkog pokreta“, Beograd 1963. godina.
  • Hronologija Radničkog pokreta i SKJ 1919-1979. „Institut za savremenu istoriju“ Beograd i „Narodna knjiga“ Beograd, 1980. godina.
  • Istorija Saveza komunsita Jugoslavije. Istraživački centar „Komunist“ Beograd, „Narodna knjiga“ Beograd i „Rad“ Beograd, 1985. godina.