Trapezoidna kost

Trapezoidna kost (lat. os trapezoideum) je kost koja se nalazi u distalnom redu kosti pešća, smještena između trapezne kosti i glavičaste kosti.

Gornja ploština kosti uzglobljena je sa čunastom kosti, a donja sa drugom kosti zapešća (proksimalnim krajem). Medijalna ploština sadrži zglobne ploštine za zglob sa glavičastom kosti, a lateralna za zglob sa trapeznom kosti.

Palmarna i dorzalna strana služe kao hvatište sveza (ligamenata).

Vidi jošUredi