Trapezna kost

Trapezna kost (lat. os trapezium) je kost koja se nalazi u distalnom redu kosti pešća, smještena najlaterlanije. Trapezna kost, u smjeru proksimalno prema distalno, se nalazi između čunaste kosti i prve kosti zapešća.

Gornja ploština kosti sadrži zglobnu ploštinu za čunastu kost, a donja ploština sadrži zglobnu ploštinu za prvu kost zapešća. Sa medijalne strana kost je uzglobljena sa trapezoidnom kosti i manjim dijelom sa drugom kosti zapešća.

Na lateralnu stranu hvataju se ligamenti, a na palmarnu ligamenti i mišići. Na palmarnoj strani nalazi se mala kvržica (lat. tuberculum ossis trapezii).

Vidi jošUredi