Transplantacija

Transplantacija predstavlja zamenu nefunkcionalnog organa putem hiruške intervencije. Ovakve procedure se najčešće izvode kod životno ugroženih osoba (npr. kardiomiopatija) i nešto ređe u cilju poboljšanja osnovnog kvaliteta života kod hroničnih bolesti koje se mogu tretirati na ovaj način.

Transplantacija organ
Intervencija
Sveti Cosmas and Damian čudotvorno transplantiraju crnu nogu belom. Ditzingen, 16. vek
ICD-10-PCS0?Y
MeSHD016377
Transplantirano srce

Transplantaciona medicina zahteva posebnu edukaciju osoblja, specijalnu opremu i sveobuhvatno preoperativno i postoperativno nadgledanje pacijenta, kako bi se mogućnost odbacivanja organa svela na najmanju moguću meru.

Pravni i medicinski kriterijumi koji određuju kada se transplantacija može izvršiti su strogo regulisani. Skupština Republike Srbije je donela zakon o transplantaciji organa i tkiva 2009. godine.

Terminologija uredi

Primalac je obolela osoba koja dobija organ od donora, izuzev u slučaju autotransplantacije. Donor može biti živa (bubreg, jetra) ili moždano umrla osoba (svi organi i tkiva).

Organi koji se mogu transplantirati:

Postupak uredi

Transplantacija organa obuhvata sledeće faze:

  • imunološka tipizacija recipijenta i donora,
  • transplantacija,
  • imunosupresivna terapija.

Regenerativna medicina uredi

Stvaranje organa iz matičnih ćelija je tehnologija za koju se očekuje da će u narednoj deceniji napraviti krupan pomak. U Leskovcu je osnovana Specijalna bolnica za lečenje steriliteta koja bi trebalo da preraste u Institut za matične ćelije.

Reference uredi

Literatura uredi

Spoljašnje veze uredi