Translacijska istraživanja u biomedicini

Translacijska istraživanja u biomedicini (TRIBE) je poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Medicinskog fakulteta u Splitu. TRIBE je prvi doktorski studij na Sveučilištu u Splitu na kojem se studenti educiraju za znanstveno-istraživački rad u području Biomedicine i zdravstva, polje Temeljne medicinske znanosti. Kroz sve oblike nastave i vannastavne aktivnosti provlači se koncept translacijskih istraživanja. Temeljno načelo studija TRIBE je interdisciplinarnost i stoga se na studij mogu upisati studenti koji su prethodno završili studij iz područja biomedicine i zdravstva, društvenih, prirodnih i biotehničkih znanosti i pripadajućih znanstvenih polja. Završetkom studija studenti stječu akademski stupanj doktor znanosti (dr. sc.). Od studenata se od prvog dana studija očekuje intenzivan rad na istraživanju u okviru doktorskoga rada i stoga se upis na studij obavlja tek nakon dogovora o temi doktorske disertacije.

Doktorski studij TRIBE
Medicinski fakultet u Splitu

Povijest

uredi

Studij TRIBE osnovan je u akademskoj godini 2010/2011.

Obvezni predmeti

uredi

Obvezni predmeti studija TRIBE su:

 • Etika u istraživanjima
 • Izrada plana istraživanja
 • Komunikacijske i prezentacijske vještine
 • Opća biostatistika
 • Organizacija i sigurnost laboratorijskog rada
 • Pisanje znanstvenih projekata
 • Pisanje znanstvenog članka
 • Poduzetništvo i transfer tehnologije
 • Pokusne životinje i životinjski modeli
 • Pretraživanje medicinskih informacija
 • Procjena vrijednosti znanstvenog članka
 • Uvod u znanstveni rad
 • Vještine potrebne znanstveniku

Izborni predmeti

uredi

Izborni predmeti studija TRIBE su:

 • Avanture osjeta boli u mozgu
 • Cochrane knjižnica i dokazi u medicini
 • Dijagnostika genskih i kromosomskih poremećaja
 • Genetička statistika i genomske baze podataka
 • Gledanje nevidljivoga
 • Kako napraviti vlastiti organ
 • Metode izolacije bioaktivnih spojeva
 • Metode molekularne i stanične biologije
 • Plasticitet neurokemijskog fenotipa
 • Razvoj spinalnih ganglija čovjeka
 • Translacijska istraživanja slušanja i govora
 • Zagonetka boli

Generacije studenata

uredi
 • Prva generacija: u akademskoj godini 2010/2011 upisano je 15 studenata
 • Druga generacija: u akademskoj godini 2011/2012 upisano je 12 studenata
 • Treća generacija: u akademskoj godini 2013/2014 upisano je 15 studenata

Voditelji studija

uredi

Voditelj studija TRIBE je prof. dr. sc. Damir Sapunar, redoviti profesor i voditelj Laboratorija za istraživanje boli Medicinskog fakulteta u Splitu. Zamjenica voditelja studija TRIBE je prof. dr. sc. Livia Puljak, pročelnica Katedre za histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta u Splitu.