Transcedentnost

Transcendentnost (iz latnskog transcendere „premašiti“) označava prekoračenje granice svijesti, doživljaje i iskustva te nalaženje unutar tih granica.

„Sto oko još nje vidjelo, niti uho čulo“ (Oculus non vidit, nec auris audivit)

U metafizici i teologiji, onostrani, natprirodni, nadiskustveni svet.

Pojam transcendencija se također koristi u u matematici kao Transcendentna funkcija.