Trahiti su intermedijarne magmatske stene, kenotipni (mlađi) izlivni ekvivalenti sijenita. Nastaju kristalizacijom lava intermedijarnog sastava, na površi Zemlje.

Trahit

Minerali koji izgrađuju trahit su:

Struktura trahita je porfirska, dok je njegova tekstura fluidalna.

PovezanoUredi

LiteraturaUredi

  • Đorđević V., Đorđević P., Milovanović D. 1991. Osnovi petrologije. Beograd: Nauka