Trabeata (lat. fabula trabeata) bila je vrsta rimske komedije sa tematikom iz života rimskih vitezova, čija se svečana odeća (vrsta toge) zvala trabea.[1] Trabeata se javila pred kraj principata Oktavijana Avgusta u 1. veku n. e. i predstavljala je pokušaj obnove togate,[2] komedije koja se razvila za vreme Sule u 2. veku pne. i obrađivala teme iz italskoga i rimskoga života.[3][4] Tvorac trabeate i njen jedini predstavnik (koliko se danas zna) bio je Mecenatov oslobođenik Gaj Meliso, no on nije našao sledbenike u rimskoj književnosti, a samo Melisovo delo u potpunosti je izgubljeno.[1]

ReferenceUredi

  1. 1,0 1,1 Dragiša Živković (ur.), Rečnik književnih termina, Nolit, Beograd, 1992, s.v. "Trabeata".
  2. Svetonije, O gramatičarima, 21. ((lat.))
  3. Milan Budimir, Miron Flašar, Pregled rimske književnosti, Naučna knjiga, Beograd, 1991, str. 178.
  4. Trabeata: definizioni, etimologia e citazioni nel Vocabolario Treccani ((it))