Tonski sistem (fr. système tonal, engl. tone system, ital. sistema tonale, nem. Tonsystem).[1] predstavlja niz svih tonova kojim se služimo u muzici počevši od najdubljeg tona iz subkontra oktave (2C) do najvišeg tona iz pete oktave (h5). Sedam osnovnih tonova (c, d, e, f, g, a, h) se 9 puta ponavlja, i to, svaki put u drugoj visini.[2]

Prikaz tonskog sistema i njegovog odnosa prema klavijaturi.

Nazivi oktava tonskog sistema

uredi

Da bi se istoimeni tonovi različiti po visini mogli razlikovati, tonski sistem je podeljen na tzv. oktave tonskog sistema, što će reći da svaki ton u tonskom sistemu ima svoju oktavnu pripadnost i svoju oznaku, a svaka oktava svoj naziv i svoju oznaku.[3]

Nazivi oktava u tonskom sistemu su sledeći:

  1. Subkontra je najdublja oktava. Beleži se malim brojem 2 ispred velikog slova. Sadrži sledeće tonove: 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2A, 2H koji se čitaju: subkontra C, subkontra D, subkontra E, itd.
  2. Kontra je duboka oktava. Beleži se malim brojem 1 ispred velikog slova. Sadrži sledeće tonove: 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1A, 1H koji se čitaju: kontra C, kontra D, kontra E, itd.
  3. Velika oktava ima ovaj naziv jer se njeni tonovi beleže velikim slovom. Sadrži sledeće tonove: C, D, E, F, G, A, H koji se čitaju: veliko C, veliko D, veliko E, itd.
  4. Mala oktava je dobila naziv jer se njeni tonovi beleže malim slovima. Sadrži sledeće tonove: c, d, e, f, g, a, h koji se čitaju: malo c, malo d, malo e, itd.
  5. Prva ili jedanput podvučena oktava zove se tako jer je "podvučena" jednom pomoćnicom. Njeni tonovi beleže se malim slovom i brojem 1 iznad njih. Sadrži sledeće tonove: c1, d1, e1, f1, g1, a1, h1 koji se čitaju: c jedan, d jedan, e jedan itd.
  6. Druga ili dvaput podvučena oktava zove se tako jer je "podvučena" sa dve pomoćnice. Njeni tonovi beleže se malim slovom i brojem 2 iznad njih. Sadrži sledeće tonove: c2, d2, e2, f2, g2, a2, h2 koji se čitaju: c dva, d dva, e dva itd.
  7. Treća ili triput podvučena oktava zove se tako jer je "podvučena" sa tri pomoćnice. Njeni tonovi beleže se malim slovom i brojem 3 iznad njih. Sadrži sledeće tonove: c3, d3, e3, f3, g3, a3, h3 koji se čitaju: c tri, d tri, e tri itd.
  8. Četvrta ili četiri puta podvučena oktava zove se tako jer je "podvučena" sa četiri pomoćnice. Njeni tonovi beleže se malim slovom i brojem 4 iznad njih. Sadrži sledeće tonove: c4, d4, e4, f4, g4, a4, h4 koji se čitaju: c četiri, d četiri e četiri itd.
  9. Peta ili pet puta podvučena oktava zove se tako jer je "podvučena" sa pet pomoćnica. Njeni tonovi beleže se malim slovom i brojem 5 iznad njih. Sadrži sledeće tonove: c5, d5, e5, f5, g5, a5, h5 koji se čitaju: c pet, d pet e pet itd.
  • Sve tonove tonskog sistema mogu odsvirati samo velike orgulje, klavir može da odsvira nešto više od 7 oktava, harfa i harmonika manje od 7, dok ostali instrumenti obuhvataju od 2 1/2 do 3 1/2 oktave.

Vidi još

uredi

Reference

uredi