Tolerancija oblika i položaja

Tolerancija oblika i položaja se uvodi jer pored odstupanja dužinskih mjera strojnih dijelova dolazi, u većoj ili manjoj mjeri, i do odstupanja njihovih konturnih linija i površina od idealnih geometrijskih oblika. Zbog toga nije moguće postići točno nalijeganje površina i podudaranje osi. Uzroci odstupanja oblika i položaja su u osnovi isti kao i uzroci odstupanja dužinskih mjera. [1] [2]

Primjer geometrijskih dimenzija i tolerancije položaja za otvor na ploči

Vrste tolerancija oblika i položaja uredi

Tolerancija oblika uredi

Kod tolerancija oblika toleriraju se sljedeća svojstva:

 • pravocrtnost
 • ravnost
 • kružnost
 • cilindričnost
 • oblik crte
 • oblik plohe

Tolerancija položaja uredi

Kod tolerancija položaja razlikuju se :

 • odstupanja po pravcu
 • odstupanje paralelnosti (neparalelnost) osi i površina
 • odstupanje okomitosti
 • odstupanje kuta nagiba
 • odstupanja po mjestu:
 • odstupanja od lokacije (npr. os provrta mora ležati unutar valjak promjera t)

(vrijednost tolerancije), čija se os nalazi na idealnom mjestu

 • odstupanje od koaksijalnosti (koncentričnosti)
 • odstupanje simetričnosti
 • odstupanja rotacijskih površina:
 • radijalno bacanje (radijalna ispupčenost) pri rotaciji
 • aksijalno kružno gibanje (aksijalna ispupčenost) pri rotaciji

Obzirom na zahtijevanu točnost izrade strojnih dijelova, odstupanja oblika i položaja je potrebno omeđiti i propisivanjem potrebnih mjernim tolerancija. Ako na radioničkom nacrtu nije posebno propisana tolerancija oblika i položaja, moraju se dati potrebna odstupanja u sklopu tolerancija dužinskih mjera. U slučajevima kada funkcionalnost zahtijeva veću točnost oblika i položaja strojnih dijelova, potrebno je tolerancije oblika i položaja posebno propisati.

Simboli uredi

Tolerancija oblika i položaja
Prema ASME Y14.5 M-1982
Vrsta tolerancije Geometrijski opis Simbol Može li se primijeniti kao svojstvo? Može li se primijeniti za veličinu? Može li utjecati na stvarne uvjete? Koristi li se referecija? Koristi li M izmjene? Koristi li S izmjene? Može li utjecati s ostalim tolerancijama? Može li utjecati s pomakom tolerancija?
Oblik Pravocrtnost
 
Da Da Da
(bilješka 1)
Ne Da
(bilješka 1)
Ne
(bilješka 5)
Da
(bilješka 4)
Ne
Oblik Ravnost
 
Da Ne Ne Ne Ne Ne
(bilješka 5)
Ne Ne
Oblik Kružnost
 
Da Ne Ne Ne Ne Ne
(bilješka 5)
Ne Ne
Oblik Cilindričnost
 
Da Ne Ne Ne Ne Ne
(bilješka 5)
Ne Ne
Oblik Oblik linije
 
Da Ne Ne Da
(bilješka 2)
Ne Ne
(bilješka 5)
Ne Yes
(bilješka 3)
Oblik Oblik plohe
 
Da Ne Ne Da
(bilješka 2)
Ne Ne
(bilješka 5)
Ne Da
(bilješka 3)
Odstupanje po pravcu Okomitost
 
Da Da Da
(bilješka 1)
Da Da
(bilješka 1)
Ne
(bilješka 5)
Da
(bilješka 4)
Da
(bilješka 3)
Odstupanje po pravcu Kut nagiba
 
Da Da Da
(bilješka 1)
Da Da
(bilješka 1)
Ne
(note 5)
Da
(bilješka 4)
Da
(bilješka 3)
Odstupanje po pravcu Paralelnost
 
Da Da Da
(bilješka 1)
Da Da
(bilješka 1)
Ne
(bilješka 5)
Da
(bilješka 4)
Da
(bilješka 3)
Odstupanje po mjestu Simetričnost
 
?
(bilješka 6)
?
(bilješka 6)
?
(bilješka 6)
?
(bilješka 6)
?
(bilješka 6)
?
(bilješka 6)
?
(bilješka 6)
?
(bilješka 6)
Odstupanje po mjestu Smještaj
 
Ne Da Da Da Da Da Da
(bilješka 4)
Da
(bilješka 3)
Odstupanje po mjestu Koncentričnost
 
Ne Da Da Da Ne Ne
(bilješka 5)
Ne Ne
Odstupanja rotacijskih površina Radijalna ispupčenost
 
Da Da Da
(bilješka 1)
Da Ne Ne
(bilješka 5)
Ne Ne
Odstupanja rotacijskih površina Aksijalna ispupčenost
 
Da Da Da
(bilješka 1)
Da Ne Ne
(bilješka 5)
Ne Ne

Napomene:

1. Kada se primjenjuje svojstvo veličine.
2. Može se koristiti za kontrolu i bez referentne vrijednosti.
3. Kada je referentna vrijednost veličine s obzirom na najveći uvjeti materijala.
4. Kada je najveći uvjet materijala korišten.
5. Automatski prema napomeni 3.
6. U nekim prijašnjim verzijama standarda, simetričnost nije bila uključena.
Simbol Izmjena
F
Slobodno stanje
L
Najmanji uvjeti materijala
M
Najveći uvjeti materijala
P
Prenesena zona tolerancije
S
S obzirom na svojstvo veličine (bilješka 1)
T
Tangentna ravnina
U
Jednostran (bilješka 2)

Referentna vrijednost može biti površina, linija ili točka: [3]

 

Izvori uredi

 1. [1] Arhivirano 2012-01-31 na Wayback Machine-u "Elementi strojeva", Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Split, Prof. dr. sc. Damir Jelaska, 2011.
 2. [2] Arhivirano 2017-02-28 na Wayback Machine-u "Konstrukcijski elementi I", Tehnički fakultet Rijeka, Božidar Križan i Saša Zelenika, 2011.
 3. "Strojarski priručnik", Bojan Kraut, Tehnička knjiga Zagreb 2010.