Tlakopanci (Tlacopanes) /ime dolazi po gradu Tlacopan ="Planta florida sobre tierra llana", jedno od plemena Nahua, ogranak Tepaneka i najmanje od tri plemena iz astečke konfederacije (ostala dva su Tenochca ili Mexica i Acolhua) nastanjeno u vrijeme dolaska Španjolaca u dolini Meksika. Glavno središte Tlakopanaca bila Tacuba ili Tlacopan koja se nalazila na zapdnoj obali jezera Texcoco.

Vanjske poveznice

uredi