Tit Flavije Sabin (konzul 82)

Tit Flavije Sabin (Titus Flavius Sabinus, ? - 82/84) bio je rimski političar i plemić rodom iz Flavijevske dinastije. Bio je sin istoimenog oca, nećaka cara Vespazijana. Oženio se za Juliju Flaviju, Vespazijanovu unuku i kćer cara Tita, nakon što je Titov brat Domicijan odbio Julijinu ruku zbog ljubavi prema Domiciji Longini. Godine 82. je služio kao rimski konzul, iste godine kada mu je pogubljen otac. Dvije godine kasnije je pogubljen i on sam, a nakon toga je Domicijan počeo živjeti sa njegovom suprugom.

Izvori uredi

  • Tacit, Historije
  • Suetonius, Život dvanaest Cezara
  • Cassius Dio, Rimska historija
  • Arnold Blumberg (ed) (1995), Great Leaders, Great Tyrants?: Contemporary Views of World Rulers Who Made History