Tioliza je reakcija sa tiolom (R-SH) kojom se razlaže jedno jedinjenje u dva. Ova reakcija je slična hidrolizi, koja obuhvata vodu umesto tiola. Ova reakcija se odvija tokom β-oksidacije masnih kiselina.[1] Depolimerizacija kondenzovanih tanina upotrebom benzil merkaptana kao nukleofila se takođe naziva tiolizom.

Primer tioliye (tiol: CoA-SH)

ReferenceUredi

  1. H. Stephen Stoker (2012). ) Chemistry (2006 izd.). Cengage Learning. ASIN: B00B7JJVDK. https://books.google.com/books?id=z6o_PO4BhRQC ).