U grčkoj mitologiji su postojale najmanje tri ličnosti po imenu Timoet (Thyometes).

  • Prvi je bio jedan od glavara Troje (također poznat kao Thymoitos). Proricatelj je predvidio da će se jednog dana roditi dječak zbog koga će Troja biti uništena. Na isti dan se rodio Paris, sin trojanskog kralja Prijama i Munip, sin Tiometov. Prijam je zapovijedio da se Tiomet i njegova majka Cila ubiju. Vjeruje se kako je Tiomet, da bi osvetio svoju majku, savjetovao da se u grad uvede drveni konj.