Timbira (Timbyra) skupina indijanskih plemena jezične porodice iz brazilskih država Pará, Maranhão i Tocantins.

Jezično su podijeljeni na dvije osnovne skupine: zapadni ili Apinayé i (Istočni koji se dijele na Sjeverne s Gurupy ili Timbira de Araparytíva sa rijeke Gurupy, danas rezervat AI Alto Turiaçu, Creyé ili Crenyé ili Krẽyé de Bacabal (43; 1919) i Nucoecamecran ili Kukóekamekra (Cucoecamecra); i Južne s Gavião do Pará ili Parkáteye, Gavião do Maranhão ili Pucobyé, Krikati, Canela, Krahô), Carateye, Crepumcateye ili Creapimcatage, Crenjé ili Crenge ili Krẽyé de Cajuapára, Nyurukwayé (ili Norocoage), Porecamecra (Purecamecran) i Chakamecra (Chacamecra, Sacamecran, Matteiro).

Tekst naslovaUredi