Park prirode Tikvara se nalazi uz lijevu obalu rijeke Dunav, na teritoriji opštine Bačka Palanka, Srbija. Ovo zaštićeno područje većim dijelom svoje površine obuhvata deo inundacione površine od 1297 km do 1305 km rijeke Dunav. Od Novog Sada udalјeno je 45 km, a od Beograda 125 km. Rijeka Dunav predstavlјa prirodnu granicu sa Republikom Hrvatskom.

Park prirode Tikvara

Jezero „Tikvara" je prošireni dio rukavca koji je u vezi sa Dunavom i pri niskim vodostajima. Predstavlјa nautički, sportsko-rekreativni, izletnički i ribolovni centar I kategorije, čija je atraktivnost u tijesnoj vezi sa prirodnim vrednostima. U sastavu Parka prirode Tikvara se nalaze nekadašnji spomenici prirode "Vještačka sastojina močvarnog čempresa" i "Četiri stabla platana", koji imaju dekorativnu vrijednost i oplemjenjuju prostor namjenjen turizmu i rekreaciji.

Park prirode uredi

Park prirode "Tikvara" je prvi put zaštićen Rešenjem o predhodnoj zaštiti prirodnog dobra "Tikvara" ("Sl. list Opštine Bačka Palanka", br. 3/93) od 2. aprila 1993. godine.

Na osnovu član 34 Zakona o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 91/2010) lokalitet Tikvara je zaštićeno područje - Park prirode.[1]

  • Naziv: Park prirode „Tikvara“.
  • Kategorija zaštićenog područja: III kategorija - zaštićeno područje lokalnog značaja (član 41 Zakona o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 91/2010)[2].
  • Površina: 554,52 ha. Prema namjeni površina, najveći dio zauzimaju šume (58,09%), zatim nasip (12,61%), objekti i građevinsko zemlјište (12,53%), dok kanal i bara (Tikvarski kanal i trstik-močvara I) zauzimaju 10,63%. Manji dio zauzimaju rijeka (4,78%) i pašnjak (1,37%).
  • Režimi zaštite: II (drugi) stepen obuhvata 138,85 ha ili 25%, i III (treći) stepena obuhvata 415,67 ha ili 75%.
  • Opština: Bačka Palanka
  • Upravljač: JP Sportsko rekreativni centar Tikvara, Bačka Palanka[3]

Park prirode Tikvara, zajedno sa Specijalnim rezervatom prirode „Karađorđevo", proglašen je 2009. godine za međunarodno značajno područje za ptice - IBA (Important Bird Areas) pod nazivom „Karađorđevo" i kodom RS005IBA, površine 4.851 ha.

Reference uredi

  1. „Parkovi prirode u Srbiji”. Pokrajinski zavod za zaštitu prirode - www.pzzp.rs. Arhivirano iz originala na datum 2022-01-07. Pristupljeno 19. 12. 2020. 
  2. „Zakon o zaštiti prirodee”. ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - ispr., 14/2016, 95/2018 - dr. zakon i 71/2021) - www.paragraf.rs. Pristupljeno 10.10. 2021. 
  3. „Parkovi prirode u Srbiji”. Zavod za zaštitu prirode Srbije - /www.zzps.rs/. Arhivirano iz originala na datum 2021-12-29. Pristupljeno 9. 12. 2021.