Tiberije Klaudije Donat

Tiberije Klaudije Donat (lat. Tiberius Claudius Donatus) bio je poznoantički rimski gramatičar s kraja 4. i početka 5. veka, koji je napisao Interpretaciju Vergilija (Interpretationes Vergilianae), koju je posvetio svom sinu i u kojem, stih po stih, objašnjava, komentariše i interpretira Vergilijevu Eneidu.[1]

Interpretationes Vergilianae

O samom Donatu ne zna se ništa, osim toga da se nije slagao s metodama koje su se primenjivale u savremenim školama, pa je njegovo delo uglavnom nezavisno od dotadašnje tradicije interpretiranja Vergilija. Iz Donatovog komentara vidi se da o istorijskoj pozadini Eneide nije znao ništa, ali i da je bio naročito zainteresovan za isticanje uspelih mesta u spevu i psihološku karakterizaciju likova, te da je bio sasvim uveren u to da je cela pesma pisana s ciljem veličanja Eneje i Avgusta.[2]

Donatov komentar ponovo je otkriven 1438. Pokazao se popularnim početkom novog veka, pa je doživeo 55 izdanja u periodu između 1488 and 1599. godine.[3]

Reference uredi

  1. William Smith (ur.), Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology, 1870, s.v. Donatus, Tiberius Claudius.
  2. Simon Hornblower & Antony Spawforth, The Oxford Classical Dictionary, 3rd ed., 2003, s.v. Donatus, Tiberius Claudius.
  3. David Scott Wilson-Okamura, Virgil in the Renaissance, Cambridge University Press, 2010, str. 32.