Thiazi je div iz nordijske mitologije.

Thiazi zaustavlja bogove pri kuhanju hrane, ilustracija u islandskom rukopisu iz 18. vijeka.

Oteo je boginju Idun i bez njenih jabuka su bogovi počeli starjeti. Ubili su ga Aesiri nakon što je Idun uspjela pobjeći u Lokijevu pomoć. Odin je bacio njegove oči na nebo i napravio od njih zvijezde.

Imao je kćer Skadi.