The Story of My Life (biografija)

The Story of My Life je autobiografija Helen Keller, prvotno izdana 1903. godine, a u kojoj je opisan njen rani život, posebno iskustva s Anne Sullivan. Njene dijelove je William Gibson godine 1957. adaptirao za Playhouse 90 kao brodvejsku prestavu 1959. godine, a kasnije je adaptirana u holivudski film iz 1962. godine i indijsku verziju iz 2005.