Tetum ili Tetun je naziv za etničku grupu malajsko-melanežanskog porijekla koja živi u Istočnom Timoru, uglavnom na sjevernoj obali i oko glavnog grada Dilija.

Ima ih između 100.000 i 300.000.