Tetrik II. puno ime Gaius Pius Esuvius Tetricus je od 273. do 274 bio suvladar svoga oca Tetrika I. na čelu Galijskog carstva. Nakon što su se on i otac predali rimskom caru Aurelijanu, njihova država je nestala. Mladom Tetriku je pošteđen život, a čak mu je priznat i senatski rang.