Tersandar (starogrčki: Θέρσανδρος) ime je nekoliko ličnosti iz grčke mitologije, od kojih je najpoznatiji Polinikov sin Tersandar.

Polinikov sin uredi

U Homerovoj Ilijadi Tersandar je jedan od Epigona, sinova Sedmorice protiv Tebe koji su preduzeli novi pohod na Tebu da bi osvetili svoje očeve. Tersandar je bio sin Polinika i Argije, kćeri Adrastove.

Proročište je objavilo da će novi pohod na Tebu biti uspešan jedino ako ga bude predvodio Alkmeon, sin Amfijaraja i Erifile. Kad je Alkmeon odbio da krene u rat, Tersandar je Harmonijinim peplosom podmitio Erifilu, koja je nagovorila sina da se stavi na čelo pohoda protiv Tebe. Posle osvajanja grada Tersandar je postao kralj Tebe.[1]

Kasnije se pričalo da je Tersandar krenuo s Grcima u trojanski rat predvodeći pedeset lađa.[2] Kad su se Grci greškom iskrcali u Miziju, napao ih je Heraklov sin Telef i usmrtio mnoge junake, među njima i Tersandra. Diomed je izneo njegovo mrtvo telo s bojnog polja, opakao ga i svečano pokopao.[3] Tersandra je nasledio njegov sin Tisamen, čija je majka bila Demonasa.[4]

Pindar za Tersandra kaže da je stekao slavu nakon Polinikove smrti i da je očuvao Adrastovu liniju.[5]

Druge ličnosti uredi

Reference uredi

 1. Pseudo-Apolodor, Biblioteka, III, 7, 2.
 2. Diktis Krićanin, Hronika trojanskog rata, I, 14.
 3. Pseudo-Apolodor, Biblioteka, Epitome, III, 17.
 4. Pausanija, Opis Helade, IX, 36, 1.
 5. Pindar, Olimpijske ode, II, 42–45.
 6. Pausanija, Opis Helade, II, 4, 3.
 7. Pausanija, Opis Helade, IX, 34, 7.
 8. Stefan Bizantinac s.v. Haliartos, Korōneia.
 9. Pausanija, Opis Helade, X, 30, 5.
 10. Pausanija, Opis Helade, III, 16, 6.
 11. Kvint Smirnjanin, Posle Homera, X, 30.
Kraljevske titule
Prethodi:
Laodamant
Mitski kralj Tebe Slijedi:
Tisamen