Telugu je naziv za srodne dravidske etničke grupe koje govore Telugu jezikom. Ponekad se za njih koristi naziv Andhra.

Telugu uglavnom žive na Dekanskoj visoravni Indije, uglavnom u državi Andhra Pradesh kao i u Pondicherryju. Postoje značajne Telugu zajednice u državama Karnataka, Maharashtra, Tamil Nadu, kao i u velikim gradovima kao što su Chennai, Bangalore i Mumbai. Također, veliki broj Telugua je emigrirao u druge dijelove svijeta, tako da snažne Telugu zajednice postoje i u SAD, Britaniji, Australiji, Maleziji, Fidžiju i Mauricijusu.

Računa se da Telugua ima oko 80 miliona.