Igrani program Televizije Sarajevo

(Preusmjereno sa stranice Televizija Sarajevo — Igrani program)

Igrani program Televizije Sarajevo predstavlja sve igrane sadržaje, odnosno televizijske drame, filmove i serije u produkciji TV Sarajevo od početka emitiranja 1969. godine do 1992. godine kada je izbijanje rata u BiH dovelo do prekida igrane produkcije, a Televizija Sarajevo preustrojila u današnju Bosanskohercegovačku radio-televiziju.


Produkcija

uredi

Dugometražni filmovi

uredi
God. Naziv Reditelj Scenarista Tr. U boji
1980. Prkosna delta Vesna Ljubić Vesna Ljubić 1:55 da
1981. Sjećaš li se Doli Bel Emir Kusturica Abdulah Sidran 1:30 da
1987. Strategija švrake Zlatko Lavanić Emir Kusturica 1:30 da
1987. Život radnika Miroslav Mandić Miroslav Mandić 1:30 da
1988. Azra Mirza Idrizović Zlata Kurt 1:30 da
1988. Dom za vešanje Emir Kusturica Gordan Mihić 1:30 da
1989. Žena s krajolikom Ivica Matić Ivica Matić 1:15 da
1990. Gluvi barut Bahrudin Čengić Bahrudin Čengić 1:50 da
1991. Moj brat Aleksa Aleksandar Jevđević Abdulah Sidran| 1:30 da

TV-drame i TV-filmovi

uredi

1970 ▼ | 1980 ▼ | 1990 ▼

Naziv Reditelj Scenarist Tr. U boji
1960.-te
1969 To Aleksandar Jevđević Alija Isaković 0:49 ne
1969 Žene Uroš Kovačević Sead Fetahagić ? ne
1971 ▼ 1972 ▼ 1973 ▼ 1974 ▼ 1975 ▼ 1976 ▼ 1977 ▼ 1978 ▼ 1979 ▼ | |
Naziv Reditelj Scenarist Tr. U boji
1970.-te
1970 Ugursuz Pjer Majhrovski Nedžad Ibrisimović
Nedžad Ibrisimović
? ne
1970 Nasilje Uroš Kovačević Uroš Kovačević
Nenad Radanović
? ne
1971.
1971 Tri tačke Petar Teslić Alija Hafizović ? ne
1971 Bog Kurt Aleksandar Jevđević Alberto Moravija
Miodrag Žalica
? ne
1972.
1972 Voz za sjever, voz za jug Ivan Fogl Zoran Jovanović 0:59 ne
1972 Uvrijeđeni čovjek Vojislav Milašević Meša Selimović 0:56 ne
1972 Siranov dug Aleksandar Đorđević Edmond Rostand ? ne
1972 Mrtvo lišće Branislav Mitić Rog Filips
Miodrag Žalica
0:59 ne
1972 Mladić Zdravko Šotra Alija Isaković 0:55 ne
1973.
1973 Zasluženo jutro Uroš Kovačević Dušan Anđić ? ne
1973 Rođendan Vojislav Milašević Harold Pinter ? ne
1973 Otac i neki važni ljudi Sulejman Kupusović Milenko Vučetić ? ne
1973 Bijeg Uroš Kovačević Uroš Kovačević
Derviš Sušić
0:52 ne
1974.
1974 Jauci sa Zmijanja Aleksandar Jevđević
Radoslav Lazić
Petar Kočić
Uroš Kovačević
ne
1974 Trag Muhamed Mehmedović Tarik Haverić
Veroslav Rančić
0:49 da
1974 Mula Mustafa Bašeskija Sulejman Kupusović Jan Beran 1:00 ne
1974 Oj, živote Sulejman Kupusović Josip Pejaković ? da
1975.
1975 Stijena Ivan Fogl Derviš Sušić 0:40 ne
1975 Simha Vesna Ljubić Vesna Ljubić
Isak Samokovlija
? da
1975 Pisaća mašina Velimir Stojanović Srđo Bogović 0:45 ne
1975 Događaj na drugom peronu Sulejman Kupusović Alberto Perini ? ne
1975 Blago u duvaru Aleksandar Jevđević Zijo Dizdarević ? ne
1976.
1976 Sjeverno od sunca Muhamed Mehmedović Vojo Babić 0:56 da
1976 Mravi Uroš Kovačević Alija Hafizović ? ne
1976 Jagoš i Uglješa Bahrudin Bato Čengić Radomir Subotić 0:55 ?
1976 Nervčik Milan Bilbija Goran Masot 0:55 da
1976 Tako dozvaše tajnu Ivan Fogl Miodrag Žalica 1:10 ne
1976 Odluka Vojislav Milašević Kata Misirkova 0:59 da
1977.
1977 Posjeta Vojislav Milašević Dževad Sabljaković 0:54 da
1977 Autogram Nikola Stojanović Nikola Stojanović 0:59 da
1977 Svi moji prijatelji Petar Teslić Sead Fetahagić 0:45 da
1977 Mene mladu za stara Vojislav Milašević Danica Sarić 0:30 da
1977 Raščerečeni Milan Bilbija Danica Sarić 0:33 da
1977 Na šarenom ćilimu Dušan Anđić Danica Sarić ? da
1977 Ne može tikva s kumpijerom Ivan Fogl Danica Sarić ? da
1977 Sudanija Bogdan Jerković Petar Kočić 1:10 da
1978.
1978 Okuka Ivan Fogl ? da
1978 Nevjeste dolaze Emir Kusturica Ivica Matić 1:10 da
1978 Izvor Muhamed Mehmedović Jovan Lubardić 0:56 da
1978 Priča o kmetu Simanu Sulejman Kupusović Ivo Andrić
Jan Beran
1:12 da
1978 Slučajni krajputaši Vojislav Milašević Veroslav Rančić 1:14 da
1978 Papirna Aleksandar Jevđević Alija Isaković ? ne
1978 Žena na kamenu Nenad Dizdarević Ivo Andrić
Vuk Krnjević
1:00 da
1978 Ljudski faktor Dušan Anđić Josip Pejaković 0:50 da
1979.
1979 Todora Uroš Kovačević Ćamil Sijarić ? da
1979 Skica za sliku vremena Muhamed Mehmedović Jan Beran
Marko Marković
0:45 da
1979 Njen prijatelj Filip Ademir Kenović Nenad Espek
Ivana Tutman Slavnić
? da
1979 Bife titanik Emir Kusturica Ivo Andrić 1:01 da
1979 Jegulje putuju u Sargasko more Slobodan Praljak Abdulah Sidran 1:10 da
1981 ▼ 1982 ▼ 1983 ▼ 1984 ▼ 1985 ▼ 1986 ▼ 1987 ▼ 1988 ▼ 1989 ▼ | |
Naziv Reditelj Scenarist Tr. U boji
1980.-te
1980 Krojač za žene Ivo Lukas Ivo Lukas 0:52 ne
1980 Husinska buna Sava Mrmak Veljko Radović 1:28 da
1980 Ćorkan i Švabica Uroš Kovačević Ivo Andrić
Uroš Kovačević
0:56 da
1980 Ljetovanje na jugu Matjaž Klopčič Bojana Andrić
Ivo Andrić
0:50 da
1980 Ćilim Aleksandar Jevđević Ivo Andrić
Nedžad Ibrisimović
1:04 da
1981.
1981 Zajedno Sulejman Kupusović Slavko Milanović 0:56 da
1981 Veselin Masleša Sulejman Kupusović Jan Beran
Abdulah Sidran
1:18 da
1981 Ti si to Milan Bilbija Slobodan Stojanović 1:14 da
1981 Ratni hljebovi Dušan Sabo Jan Beran
Isak Samokovlija
1:05 da
1981 Pokondirena tikva Muhamed Mehmedović Jovan Sterija Popović ? da
1981 Aretej Milan Bilbija Milan Bilbija
Miroslav Krleža
? da
1982.
1982 Dan, dani... Nedžada K. Dušan Sabo Dušan Sabo 1:07 da
1982 Operacija Teodor Sava Mrmak Tarik Haverić 1:50 da
1982 Živa zemlja Dušan Anđić Dušan Anđić 1:14 da
1982 Noć strijepnje Ivan Fogl Vladimir Čerkez ? da
1983.
1983 Zagrljenici Milan Bilbija Miodrag Žalica 0:57 da
1983 Samek Milan Bilbija Valerijan Zujo ? da
1983 Hasanaginica Aleksandar Jevđević Alija Isaković ? da
1983 Odumiranje međeda Drenko Orahovac Branko Ćopić
Tarik Haverić
1:05 da
1983 Vatrogasac Muhamed Mehmedović Dušan Anđić
Novica Savić
? da
1984.
1984 Skretničar Muhamed Mehmedović Vojo Babić 1:03 da
1984 Običan čovjek Milan Bilbija Franz Xaver-Kroetz 0:58 da
1984 Nije čovjek ko ne umre Emir Kusturica Velimir Stojanović 1:28 da
1984 Veliki talenat Nikola Stojanović Nikola Stojanović 1:31 da
1984 Provincija u pozadini Faruk Sokolović Hasan Kikić 0:53 da
1985.
1985 Srebrena lisica Faruk Sokolović Dragutin Cvingl 1:16 da
1985 Budite isti za 20 godina Mladen Mitrović Slavko Milanović 1:05 da
1985 Audicija Boro Stjepanović Boro Stjepanović ? da
1985 Ukazanje Gospe u selu Grabovica Bahrudin Bato Čengić Miroslav Jančić 1:24 da
1985 Učini to svojski Miroslav Lekić Jelica Zupanc 0:50 da
1986.
1986 Pat pozicija Suada Kapić Davor Korić 0:54 da
1986 Ja sam starinski ormar Faruk Sokolović Smiljana Jelčić Ivanosić
Miroslav Krleža
1:13 da
1986 Štrajk u tkaonici ćilima Uroš Kovačević Miroslav Aleksić
Nebojša Komadina
1:10 da
1987.
1987 Nadvožnjak Faruk Piragić Veroslav Rančić 0:51 da
1987 Ne znate vi Martina Faruk Sokolović Ilija Popovski 0:45 da
1987 Ženska priča Vojislav Milašević Vedrana Grisogono Nemeš 1:17 da
1987 Rimski dan Faruk Piragić Miodrag Žalica 1:09 da
1987 Haustorče Mladen Mitrović Mladen Mitrović 1:05 da
1987 Zlatna jabuka i devet paunica Aleksandar Jevđević Ljiljana Zurovac ? da
1988.
1988 Vizantija Milan Bilbija Goran Radovanović 1:00 da
1988 Inat Faruk Sokolović Zijo Dizdarević
Omer Zorabdić
1:02 da
1988 Let u magli Nenad Ognjenović Zoran Baćić 0:55 da
1989.
1989 Stare granice očevog imanja Vojislav Milašević Veljko Radović ? da
1989 Puki Saša Mašić Saša Mašić ? da
1989 Obična priča Davor Marjanović Zrinko Ogresta 0:50 da
1989 Krivda Vojislav Milašević Dušan Anđić
Nenad Pejić
1:13 da
1989 Čovjek koji je znao gđe je sjever a gđe jug Nedim Đuherić Erih Koš
Ibrahim Lukovac
0:55 da
1991 ▼ | 1992 ▼ | |
Naziv Reditelj Scenarist Tr. U boji
1990.-te
1990 Majstori mraka Faruk Sokolović Nenad Pejić
Azem Vlasi
1:23 da
1990 Cajtnot Suada Kapić Davor Korić 0:45 da
1990 Baal Faruk Piragić Bertolt Breht ? da
1991.
1991 Zamka za ptice Ibrahim Ganović Ibrahim Ganović 0:57 da
1991 Sa 204-272 Milan Bilbija Novica Savić 0:52 da
1991 Djelidba Faruk Piragić Skender Kulenović 1:58 da
1992.
1992 Prokleta je Amerika Marko Marinković Marko Marinković 0:57 da

TV serije

uredi
God. Naziv Žanr Sezona Epizoda Tr.
1969 Karađoz komedija, drama 2 5 1:00
1973 Opasni susreti drama 1 5 0:58
1975 Odbornici drama 1 6 0:35
1976 Teversenove bajke komedija
1976 Porobdžije biografski, drama 1 7 0:55
1976 Odlikaši komedija 1
1977 Tale komedija, drama 1 8 1:00
1979 Djetinjstvo mladosti komedija, porodični
1979 Osma ofanziva komedija, drama 1 8 0:50
1982 Kože drama 1 7 0:55
1983 Dani Avnoj-a 1
1984 Nedjeljni zabavnik porodični
1985 Brisani prostor akcija, kriminalistički, drama 1 4 0:50
1985 Priče iz fabrike komedija, drama 1 5 0:50
1986 Znak porodični
1986 Mak i Zak komedija
1986 Misija majora Atertona ratni 1
1986 Vrijeme prošlo — vrijeme sadašnje biografski, drama 1
1988 Zabavni utorak komedija
1988 Tragom ptice dodo porodični
1988 Ranjenik drama, ljubavni, ratni 1
1988 Zagubljen govor porodični 1
1990 Strategija švrake drama
1990 Praški student 1 4 0:50
1990 Otvori prozor porodični
1990 Aleksa Šantić biografski, drama, istorijski 1 8 1:00
1990 Memoari porodice Milić komedija 1 20 0:25
1991 Sarajevske priče drama 1 4 0:52

Videti još

uredi

Spoljašnje veze

uredi